معاونت آموزش خواهران

اینجا، دقیقا اینجا، واحد آموزشه، قراره به امید خدا از این به بعد مانورها و تمرین ها از طریق این وب ابلاغ بشه و معین های محترم تمرین هاشون رو به این آدرس ایمیل کنند. amarsous@mihanmail.ir

معاونت آموزش خواهران

اینجا، دقیقا اینجا، واحد آموزشه، قراره به امید خدا از این به بعد مانورها و تمرین ها از طریق این وب ابلاغ بشه و معین های محترم تمرین هاشون رو به این آدرس ایمیل کنند. amarsous@mihanmail.ir

آخرین مطالب
آخرین نظرات


برای دانلود صوت هر یک از دوره ها، بر روی کلیک کنید.


دوره آموزشی مرصوصین 1 (کرج 91)
دوره آموزشی مرصوصین 2 (یاسوج 93)
دوره آموزشی مرصوصین 3 (کرج 94)
دوره آموزشی مرصوصین 1 (مشهد 93)
دوره آموزشی مرصوصین 2 (مشهد 94)
اصوات کلاس های آموزشی روش تدریس
       

توجه!!!!

دوفایل صوتی هفته دیگه دروب قرارداده میشه حتما سربزنیدوآنهارونیزدریافت کنید.