معاونت آموزش خواهران

اینجا، دقیقا اینجا، واحد آموزشه، قراره به امید خدا از این به بعد مانورها و تمرین ها از طریق این وب ابلاغ بشه و معین های محترم تمرین هاشون رو به این آدرس ایمیل کنند. amarsous@mihanmail.ir

معاونت آموزش خواهران

اینجا، دقیقا اینجا، واحد آموزشه، قراره به امید خدا از این به بعد مانورها و تمرین ها از طریق این وب ابلاغ بشه و معین های محترم تمرین هاشون رو به این آدرس ایمیل کنند. amarsous@mihanmail.ir

آخرین مطالب
آخرین نظرات

برای دانلود هر یک از جلسات، بر روی کلیک کنید.


جلسه اول (93/9/6)جلسه دوم (93/10/18)جلسه سوم (93/12/14)جلسه چهارم (94/1/27)جلسه پنجم (94/0/0)جلسه ششم (94/6/20)