این اطلاعیه شامل دو بخش است 

1- ثبت نام دوره ده روزه مشهد

مرصوصین محترم قزوین و سمنان که مایل به شرکت در دوره ده روزه (تکمیل دور دوم و دوره سوم) در مشهد هستند برای ثبت نام به این آدرس مراجعه نمایند:

                                     JMARSOUS.BLOG.IR

تذکر: فقط مرصوصینی می توانند در این دوره شرکت کنند که در دوره دوم ثبت نام کرده بودند(ثبت نام کنندگان عیر حضوری مجاز به شرکت هستند).

 

2-تکمیل دوره غیر حضوری

قابل توجه مرصوصین غیر حضوری در دوره اول و دوم

مرصوصین غیر حضوری در دوره اول که موفق به شرکت در اردوی شهریور ماه سال 1391 نشده بودند لینک سوالات را دانلود نمایند و پس از جواب دادن به آنها آنرا برای واحد آموزش ارسال نمایند.

تذکر1: جواب ها نباید عین متن جزوات باشد بلکه می بایست با ادبیات و برداشت خود شما باشد.

تذکر 2: مهلت ارسال جواب ها تا اول ماه مبارک رمضان می باشد.

تذکر 3: برای در یافت جزوات به این آدرس مراجعه نمایید: جزوات آموزشی دوره اول بنیان مرصوص

اما

مرصوصین غیر حضوری در دوره دوم که در نجف آباد برگذار شد و تعداد بیشتری غیر حضوری هستند، به این آدرس مراجعه نمایند صوت کلاسهای دوردوم  پس از دانلود صوت کلاس ها و گوش فرا دادن به آنها، آنها را با جزوه جدیدروش تدریستطبیق دهند و پس از آن نمونه تمرین را نمایید. و با توجه به نمونه تمرین، تمرین های خواسته شده را به تعداد تمرین ها،(چگونه تمرین را انجام دهیم؟)-پست قبلی-برای واحد آموزش ارسال نمایید.